Pomiar rezystancji pętli zwarcia


Uwaga napięcie sieciowe jest niebezpieczne dla życia i zdrowia. Podczas pomiarów napięcia sieciowego należy zachować szczególną ostrożność. Pomiary bez pomocy osób posiadających odpowiednie uprawnienia są zabronione. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za efekty pomiarów, podejmujesz je na własną odpowiedzialność.


Co to jest rezystancja pętli zwarcia.


Czym jest rezystancja pętli zwarcia ? Jest to rezystancja przewodów doprowadzających prąd do naszego mieszkania.
Ich rezystancja ogranicza maksymalny prąd zwarciowy i gdy jest zbyt wysoka zabezpieczenie nadprądowe może nie zadziałać a wydzielające się ciepło doprowadzić do pożaru.
Może to nastąpić w sytuacji ekstremalnej, jednak podwyższona rezystancja przewodów może powodować inne negatywne skutki.
Przy poborze zbyt dużego prądu (ciągłego lub rozruchowego) napięcie w sieci będzie się wahało.
Zwykle jest to widoczne jako przygasanie lub miganie żarówek, a także nierówną pracę silników, resetowanie urządzeń elektronicznych.
Zbyt wysoka rezystancja doprowadzeń wynika zwykle z niepewnych styków, poluzowanych, połamanych przewodów.

Jak zmierzyć rezystancję pętli zwarcia ?


Oczywiście miernikiem rezystancji lub impedancji pętli zwarcia ;)
Jednak możemy zastosować inną metodę pozwalającą na ocenę stanu domowej instalacji.
Do pomiaru będziemy potrzebowali: woltomierz prądu zmiennego, obciążenie o rezystancji 30-50om oraz odrobinę czasu, przyda się również kalkulator.
Pomiar rezystancji petli zwarcia
Uz-napięcie w gniazdku bez obciążenia, Uo-napięcie w gniazdku przy obciążeniu, Up-spadek napięcia na instalacji.
Rp-rezystancja instalacji, Ro-rezystancja obciążenia

1. szukamy obciążenia, np. żelazko, określamy jego rezystancję znając jego moc i napięcie znamionowe.
Ro=(U2/P)
np. bierzemy żelazko 1000W na 220V i otrzymujemy Ro=48,4om
2. mierzymy napięcie instalacji w stanie "jałowym", czyli mierzymy napięcie w gniazdku kilkakrotnie aby znaleźć moment gdy napięcie wacha się w niewielkim zakresie.
W wyniku otrzymujemy np. Uz=230V
3. mierzymy napięcie przy włączonym żelazku, powtarzamy kilkakrotnie aż otrzymujemy stabilną zamianę przed i po włączeniu żelazka.
Otrzymujemy np. Uo=224V
4. określamy prąd jaki płynie przez żelazko, można to zrobić albo przy pomocy miernika prądu zmiennego lub wykorzystujemy wyniki z punktu 1
Ip=Uo/Ro
np. Ip=4,628A
5. obliczamy rezystancję pętli zwarcia, spadek napięcia na instalacji to Up=Uz-Uo a rezystancja instalacji to Rp=(Uz-Up)/Ip
np. Rp=(230-224)/4,628=1,3om
Otrzymujemy przybliżoną rezystancję pętli zwarcia, zwykle jest to 0,3-2om.
W przypadku naszego przykładowego wyniku otrzymujemy następujące spadki napięcia (oraz napięcia w sieci 230V) przy kolejnych obciążeniach:
Up=Rp*I
5A -> 6,5V (223,5V)
10A -> 13V (217V)
15A -> 19,5V (210,5V)


And!

Materiały zawarte na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i prywatnych. Rozpowszechnianie ich bez zgody autora, oraz czerpanie z nich korzyści materialnych jest zabronione.
strona główna
Dodaj swój komentarz
Nick